piątek, 9 listopada 2012

Czuwaj!

Druhny i druhowie,  Naczelnik ogłosiła 7 dni żałoby. Proszę założyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie. 

 

   Naczelnik                                                             Warszawa, 8 listopada 2012 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

 

Zuchy,

Harcerki i Harcerze,

Instruktorki i Instruktorzy

Związku Harcerstwa Polskiego

 

 

Rozkaz Specjalny Ls. 1/2012

 

 

Druhny i Druhowie!

 

W dniu 8 listopada 2012 roku odeszła na Wieczną Wartę hm. Barbara Bogdańska-Pawłowska, twórczyni i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich", wieloletnia członkini Rady Naczelnej ZHP, wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, członkini Rady Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi, wieloletnia komendantka kolejnych Zlotów Grunwaldzkich, autorka wielu programów i publikacji metodycznych, ekonomistka, Honorowa Obywatelka Fromborka i Gminy Grunwald.

 

Druhna Barbara żyła pięknie, była prawdziwym autorytetem dla nas wszystkich. Całe swoje życie pełniła służbę Bogu i Polsce oraz wychowała kilka pokoleń harcerek i harcerzy. Uczyła, tworzyła, wspierała, zawsze pomocna i uśmiechnięta, przyjacielsko nastawiona do każdego, skupiała zawsze wokół siebie młodych ludzi.

 

Żadne słowa nie oddadzą i nie wyrażą bólu, jaki wypełnia nasze myśli i przenika harcerskie serca po odejściu Druhny Basi.

           

Druhny i Druhowie!

  1. Ogłaszam siedmiodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego.
  2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.
  3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.
  4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

 

 

Czuwaj!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz